Welkom in ons Dorpshuis

Het dorpshuis van Usquert is weer aanwezig na een bouwperiode van ongeveer twee jaar en
deze site laat u kennismaken met dat nieuwe gebouw.

We hebben geprobeerd een dorpshuis neer te zetten dat echt als spil en huiskamer voor het hele
dorp zal gaan dienen en wij geloven dat wij in die opzet geslaagd zijn.
Om te beginnen, nagenoeg alle verenigingen en clubs hebben er weer onderdak kunnen vinden,
waardoor het een centrum is geworden van een veelzijdig cultureel en sportief dorpsleven.
Daarnaast kunnen wij het dorpshuis ook beschikbaar stellen voor allerlei mogelijke
bijeenkomsten, zowel in de familiesfeer en voor meer zakelijke activiteiten.

Loop eens binnen en ervaar wat er zich zoal afspeelt binnen de muren of kijk verder op de
diverse pagina's van deze website om u (vooraf) te informeren. Wellicht brengt het u op ideeën
om nieuwe en andere vormen van in- en ontspanning hier onder te brengen of om deel te nemen
aan de reeds bestaande activiteiten.

Ons doel is om een sportieve, culturele, sociale maar vooral een gezellige ontmoetingsplek te
maken voor alle inwoners van Usquert en natuurlijk ook voor alle verenigingen en clubs die ons
dorp rijk is.

Daarom, namens het bestuur van het Dorpshuis, graag tot ziens.

Piet Smit
Voorzitter Dorpshuis Usquert