Info over ons Dorpshuis

Bijna is het dan zover. Op 20 juni heeft de bouwkundige oplevering plaats gevonden. Daarna zal de sportzaal worden afgewerkt: er komt een nieuwe vloer en nieuw materiaal. Verder zal dan ook de keuken worden geïnstalleerd. Eén belangrijk meubel staat al op zijn plaats: de door Talens gemaakte bar, een meubel met een genoeglijke leunhoogte.

Aansluitend aan de schoolvakantie kunnen alle verenigingen weer gebruik maken van de nieuwe accommodatie, met dank aan allen die in de achterliggende periode onze verenigingen zo goed en zo  kwaad als kon tijdelijk onderdak hebben verleend. Geen gesleep en gedoe meer, maar alles weer lekker in eigen dorp.

We gaan nog wel een officieel openingsfeest houden, waarbij u allemaal zult worden uitgenodigd. De datum staat al vast:  namelijk zaterdag 20 september.

Nu gaat de volgende fase beginnen, namelijk het laten draaien van het geheel. Dit zal door ons allemaal moeten gebeuren, aangezien er geen middelen zijn om betaalde krachten in te zetten. Dus zijn we op zoek naar dorpsgenoten die wat tijd beschikbaar hebben om de nodige hand- en spandiensten te verlenen.

Wij zoeken mensen die een of meer dagdelen per week aan het dorpshuis willen besteden, zoals barbeheer, toezicht, maar ook (dagelijks) onderhoud.

Van de vrijwilligers verwachten wij dat we op ze kunnen rekenen op de afgesproken momenten; dat ze de regelgeving inzake rook- en drankvoorschriften stipt zullen handhaven. Anders gezegd, dat zij met het nieuwe gebouw net zo zullen omgaan als met het eigen huis. Als u op deze wijze wil meewerken aan het in stand houden van ons dorpshuis, laat het dan even weten aan:

Feikje Drent 06 14266472 feikjeveltman@gmail.com
Laurens Goedemans 06 12385698 lsgoedemans@gmail.com
Planning 0595-423320 planning@dorpshuisusquert.nl
Dorpshuis Secretariaat   info@dorpshuisusquert.nl

Wij rekenen graag op uw medewerking.

In de volgende DEVO zullen wij meer informatie kunnen geven over de invulling van die 20e september.

Wij wensen u een heel goede zomer, een fijne vakantie en tot ziens in september in ons bloedeigen DORPSHUIS.

 

Namens het hele bestuur,

Piet Smit